Op deze website leiden wij u naar diverse onderwerpen: literatuur uit de Spaanse Gouden Eeuw, het verzamelen van bijzondere dagbladexemplaren, gemeentelijke herindelingen, en nog zo het een en ander. De trefwoorden in de groene vakken links wijzen verder de weg naar ieders belangstelling.
Wilt u contact opnemen? Waar Rina en Paul te bereiken zijn, staat verderop op deze pagina.

 • Rina
 • Rina heeft Spaanse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Zij is tot haar pensionering als hispaniste werkzaam geweest aan de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de literatuur en cultuur van de Spaanse Middeleeuwen en Gouden Eeuw. Voor haar publicaties, zie Publicaties.

  Na haar pensionering was zij tot 2020 lid van de hoofdredactie van Neophilologus. An international journal of modern and mediaeval language and literature voor het vakgebied Spaanse literatuur.

  Naast deze activiteiten op haar vakgebied houdt zij zich natuurlijk bezig met diverse andere interesses en hobbies, maar die laten we hier maar even buiten beschouwing.


 • Paul
 • Paul heeft in die jaren zeventig aan de Universiteit van Amsterdam wiskunde (met bijvakken natuur- en sterrenkunde) gestudeerd en na zijn kandidaatsexamen wiskunde behaalde hij het doctoraalbijvak natuurkunde.

  Toen werd het tijd om te solliciteren bij de Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, een werkmaatschappij van Elsevier Science (huidige naam: Elsevier). Ruim drie decennia lang is hij hier blijven werken, de eerste jaren als bureauredacteur (Physica A, Biochimica et Biophysica ActaBrain Research). Twaalf jaar lang heeft Paul deel uitgemaakt van de ondernemingsraad van Elsevier Science en van de COR van Reed Elsevier (in 2015 hernoemd in RELX Group).

  Alle medewerkers hadden vanaf oktober 1995 de beschikking over een internetaansluiting; in juli 1997 werd Paul toegevoegd aan het team dat electronische versies ging opzetten voor de tot dan toe alleen in druk gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Zo heeft hij zich eind jaren negentig in dat team gespecialiseerd in de technische kwaliteitsanalyses van de publicaties die online zouden komen op ScienceDirect.

  Sinds zijn afscheid in september 2012 heeft Paul meer tijd voor collectievorming (het op een georganiseerde manier verzamelen van historische publicaties zit bij hem in de genen). Door zijn toegewijde inzet in zijn professionele werk is hij met plezier verder gegaan met publiceren en documenteren: over de dagbladpers in verschillende landen en tijden, over topografische gegevens en over de geschiedenis van het Gooi. Bibliografische gegevens van de boeken van Rina en Paul staan vermeld in een grote tabel. Tot slot vinden vele honderden foto's, die hij van collega's heeft genomen tijdens (en ook na) hun werkzame leven, hun weg naar de website voor Elsevier-gepensioneerden.

Zoekbalk: Google naar een woord in deze website

Huisadres in Naarden (in een wijk direct buiten het vestingstadje) en soms ook wel in Groningen (daar juist in de binnenstad).
Mailadressen: pagklein@planet.nlrina.walthaus@planet.nl

Deze website was vanaf 1998 ondergebracht bij KPN en is per 27 juni 2023 hier voortgezet. De oude KPN-adressen home.kpn.nl/pagklein en home.kpn.nl/du5zl6 worden per 20 september 2023 beëindigd.